top of page

DCE ISSUED THE ORTHODOX EDUCATIONAL MAGAZINE FOR SAINT SAVA 2022

Љубљена моја духовна дечице,


Наше Светосавске прославе и ове године, као и прошле, можда ће бити обележене на посебан начин због корона вируса. Ипак, сви ћемо славити Светог Саву, јер нас он највише воли, моли се за нас и чува нас! То нам је јасно када певамо следећи стих, из песме Светог Николаја Жичког и Све Православља о Светом Сави:


Свети Сава Србе воли, за Србе се Богу моли!

Српском роду даје крила, Српски народ благосиља!

Такође, имаћемо прилику да у овом издању нашег Православног едукативног забавника читамо о Светом Сави, његовој породици и његовом животу и смрти. Научићемо како Свети Сава живи у нашим срцима и кроз Велики Храм на Врачару.

У одзиву на наш конкурс Дечји цртежи 2022: Житије Светог Саве – Првог српског архиепископа стигло је јако пуно радова од деце широм САД и биће објављене награде за три најбоља цртежа! Како узбудљиво!


Са благословом и љубављу у Христу,

Деда Владика +Иринеј


My beloved Spiritual Children,

Our Saint Sava Celebrations this year, as last year, might be commemorated in a special way because of the Coronavirus. Yet, we will all be celebrating Saint Sava, because he loves us, prays for us, and protects us the most! We understand this when we sing the following verse, from a poem written by St. Nicholai of Zhicha and All Orthodoxy about Saint Sava:


Saint Sava loves Serbs, he prays to God for Serbs!

He gives wings to the Serbian nation, blesses the Serbian people!

Also, we will have a chance to read in this edition of our Orthodox Educational Magazine about Saint Sava, his family, and his life and death. We will learn how Saint Sava lives on in our hearts and through the Great Church on Vrachar.

Our Children’s Drawing Contest 2022: The Life of Saint Sava- The First Serbian Archbishop had many returns from throughout the USA and awards will be announced for the three top drawings! How exciting!With blessings and love in Christ,

Deda Vladika +IrinejTHE ORTHODOX EDUCATIONAL MAGAZINE SAINT SAVA 2022
.pdf
Download PDF • 4.05MB496 views0 comments
bottom of page