top of page

A CENTURY OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN AMERICA 1921-2021/THE WORK OF ST. SAVA IN NORTH AMERICA

Updated: Dec 23, 2021ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ У СЕВЕРНОЈ АМЕРИЦИ


Најраније српске колоније већином су биле из делова Далмације, Војне Крајине, Боке Которске, Црне Горе, Босне, Херцеговине, Војводине, Србије. Срби исељеници су веома рано почели да образују црквене заједнице, српска добротворна друштва и установе. Српска црква је од самих почетака градила улогу заштитнице свога народа и као таква је расејано српско исељеништво по америчком пространству духовно сабирала у једну целину. Слобода вероисповести у САД је дозвољавала члановима свих конфесија да подижу цркве. Прва Српска православна црква у Америци подигнута је 1894. године у Џексону, савезна држава Калифорнија. На челу ове парохије налазио се Свети Севастијан (Дабовић), рођен у Америци у једној исељеничкој бокељској породици. Свети Севастијан је први православац рођен у Америци који је постао православни свештеник. Цркву су подигле руке српских рудара из Калифорније. Храм је био посвећен Светитељу Сави, првом архиепископу Српском. Уздајући се у његову духовну заштиту, Срби усељеници су се надали и благословеном расту српске заједнице у САД. Потом је подигнута црква у Галвестону, савезна држава Тексас, а до 1919. успоставље- но је још 30 цркава у држава Пенсилванији, Аљасци, Илиноју, Индијани, Мичигену, Канзасу, Монтани, Охају и Канади.

100 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВЕ ЕПАРХИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА И КАНАДИ 1921-2021

Све до успостављања епархије америчко-канадске 1921. године, Српске парохије у Америци су биле под привременом јурисдикцијом Руске цркве. За администра- тора младе Српске епархије у Америци и Канади био је постављен Свети Николај Велимировић, који се после краћег боравка у САД вратио у отаџбину. Њега је наследио Свети Мардарије (Ускоковић), човек снажне визије, који ће 1923. бити постављен за администратора Епархије америчко-канадске. Свети Мардарије ће бити хиротонисан за епископа 1926. године на сам празник Цвети у Саборној цркви у Београду. Он ће у месту Либертивил код Чикага подигнути први Српски православни манастир у САД. Овај манастир посвећен молитвеној заштити Светога Саве у почетку је служио и као сиротиште, а од самих својих почетака био је место црквено- народних сабора. Никола Тесла и Михајло Пупин, као и многе друге значајне личности америчког друштва, значајно су утицали да се додатно ојачају темељи Српског народа у САД. У изградњи манастира Светога Саве у Либертивилу се нарочито истакао Михајло Пупин, којем је личност Светога Саве служила као непресушна инспирација у научном стваралаштву.


THE WORK OF SAINT SAVA IN NORTH AMERICA


The earliest Serbian colonies were mostly from parts of Dalmatia, Voyna Krayina (the Military Frontier), Bay of Kotor, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Voyvodina, and Serbia. From the beginning, Serb emigrants began to establish early church communities, Serbian charities and institutions. From the very beginning, the Serbian church established its role as pro- tector of its people and, as such, gathered the dispersed Serbian emigrants in the United States into one homogeneous entity. The freedom of religion in the US allowed members of various confessions to built churches. The first Serbian Orthodox Church in America was built in 1894 in Jackson, California. The dean of this parish was Saint Sebastian (Dabovich), born in America to an expatriate Bokelj family. The church was raised by the hands of Serbian miners from California. The temple was dedicated to Saint Sava, the first Serbian Archbishop. Relying on his spiritual protection, Serb immigrants also hoped for the blessed growth of the Serbian community in the United States. A church was then erected in Galveston, Texas, and by 1919, another 30 churches had been established in the states of Pennsylvania, Alaska, Illinois, Indiana, Michigan, Kansas, Montana, Ohio, and Canada.


THE 100th ANNIVERSARY OF THE FIRST DIOCESE OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA 1921-2021


Prior to the establishment of the diocese of the USA and Canada in 1921, Serbian parishes in America were under the temporary jurisdiction of the Russian Church. Saint Nicholai (Velimirovich) was appointed the administrator of the young Serbian Diocese in America and Canada, who had returned to his homeland after a short stay in the United States. He was succeeded by Archimandrite Mardariye (Uskokovich), a man of strong vision, who in 1923 was appointed administrator of the diocese of the USA and Canada. of the SOC. Saint Mardariye was consecrated in 1926 on Palm Sunday in the Holy Archangel Michael Cathedral in Belgrade. He would erect the first Serbian Orthodox monastery in the United States, in Libertyville, near Chicago. This monastery was dedicated to the prayerful protection of Saint Sava initially served as an orphanage, and from its very beginnings, it was the site of church-laity gatherings. Nikola Tesla and Mihajlo Pupin, as well as many other significant figures in American society, significantly secured the foundations of the Serbian people in the United States. Mihajlo Pupin, to whom the personality of Saint Sava served as an inspiration in his scientific work, exemplified himself in the construction of the monastery of Saint Sava in Libertyville.Dn Jovan Anicic, in Orthodox Educational Magazine, Journal for Kids Issued by the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, Number 10, 2021, 9-10.
63 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page