top of page

A CENTURY OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN AMERICA 1921-2021/SAINT MARDARIYE OF LIBERTYVILLE

Updated: Dec 23, 2021


Светитељ Мардарије рођен је 2. новембра 1889. године у селу Корнет у Црној Гори. На крштењу је добио име Иван. Са непуних шеснаест година постао је монах у Студеници. Школовао се у Украјини, Молдавији и царској Русији. Током Првог светског рата боравио је у Петрограду (Русија), где је енергично делао на повезивању двају братских православних народа. У Русији је основао фонд који је скупљао прилоге за угрожену децу. У лето 1917. године Мардарије долази у Америку како би руководио српском мисијом. Успео је да уједини свештенство и народ, који га прихвата за старешину српске цркве у Америци. За епископа новоосноване православне српске епархије у Америци и Канади хиротонисан је на Цвети 1926. године у Саборном храму у Београду. Светитељ Мардарије је током кратког овоземаљског живота показивао људску доброту. Своме вољеном српском народу подигао је манастир Светог Саве у Либертивилу код Чикага. Кротко срце овог слуге Господњег престало је да куца 12. децембра 1935. године. У календар Светих Српске православне цркве прибројан је 2015. године. Нетљене мошти Светитеља Мардарија откривене су 5. маја 2017. године и налазе се у цркви манастира Светог Саве у Либертивилу. Про- славља се 12. децембра.


Saint Mardariye was born on November 2, 1889 in the village of Kornet in the republic of Montenegro. At his baptism he was given the name John. Before he turned sixteen, he became a monk in Studenica Monastery in Serbia. He was educated in Ukraine, Moldavia and tsarist Russia. During the First World War, he stayed in Petrograd, Russia, where he worked energetically to connect the two fraternal Orthodox peoples. In Russia, he founded a fund that collected donations for endangered children. In the summer of 1917, Mardariye was sent to America to guide the Serbian mission. He managed to successfully unite the clergy and the people, who accepted him as the head of the Serbian church in America. He was ordained a bishop of the newly founded Serbian Orthodox Diocese in America and Canada on Palm Sunday in 1926 in the Cathedral in Belgrade (Republic of Serbia). Saint Mardariye showed human kindness during his short earthly life. He built the monastery of Saint Sava in Libertyville near Chicago for his beloved Serbian people. The meek heart of this servant of the Lord stopped beating on December 12, 1935. The incorruptible relics of Saint Mardariye were discovered on May 5, 2017 and are located in the church of the monastery of Saint Sava in Libertyville, Illinois. He is celebrated on December 12th.

Dn Jovan Anicic, in Orthodox Educational Magazine, Journal for Kids Issued by the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, Number 11, 2021, 6-7.

217 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page