top of page

МЕДА, ЗЕКА И КОРЊАЧА У БОЖИЋНОЈ НОЋИ- THE LITTLE BEAR, BUNNY AND TURTLE ON CHRISTMAS NIGHT

Једне зимске ноћи мали меда се пробудио гладан. Хтео је да поједе теглицу меда и врати се у свој топли креветић од лишћа. Изненада га обасја дивна светлост неке нове звезде. Меда је оставио мед и пошао за њом. Ишао је и ишао, а онда се уморио и заплакао. Зачуо се топот коња. Коњаник се зауставио: - Зашто плачеш, мали медо? Уморио сам се и не могу више да идем за звездом. А због ње сам оставио теглу меда! Путник се насмеши, подиже малог меду на коња и заједно наставише да прате предивну небеску светлост. А недалеко одатле плакао је мали зека. -Зашто плачеш, мали зеко?- упита га други коњаник. - Већ дуго скачем највише што могу да дохватим ону дивну звезду, али нисам успео. Она одлази и више је нећу видети. Путник се насмеши, подиже малог зеку на коња и настави да прати најлепшу звезду. Трећи коњаник је помогао уплаканој корњачици. Ишла је за својом мамом док није угледала предивну звезду и пошла за њом. А сад је изгубила и маму и звезду. Након кратког времена сва три коњаника са својим малим сапутницима нађоше се на отвореном пољу. Звезда коју су пратили се зауставила и стала изнад пећине у којој је дивна мајка држала у наручју још дивнију бебу. Сви су им се клањали и давали им поклоне. Мали меда заплака: -Ех, да сам барем понео теглицу меда, целу бих је покло- нио оном дивном детету! Зека се такође снуждио: -Ето, да сам успео да дохватим ону дивну звезду сада би и ја имао шта да поклоним најлепшем од свих синова људских. Корњачица је плакала: - Мама! Мама! Први мудрац рече малом меди: - Ти у срцу волиш Бога више од свог стомака, а Бог зна шта је у твом срцу. Не треба Богу мед него љубав. А једна љубав је слађа од хиљаду теглица меда! Други мудрац загрли малог зеку: - Не плачи, зеко! Онога ко у срцу жели да учини добро дело и све је покушао да учини, али није успео, Бог ће наградити као да га је учинио! Трећи мудрац поведе корњачицу Пресветој Богородици: - Не тугуј, мала корњачо, изгубила си своју мајку, али си нашла Мајку целог света!

Она осети да мудрац говори истину и срце јој се испуни миром и љубављу.

Мали меда, зека и корњачица се поклонише малом Богу, а Он их благо- слови, тако да им никада у животу није недостајало меда, крушака, шаргарепе, купуса...

Корњачица је седела уз Пресвету Богородицу, све док и њена мајка није дошла да се поклони новорођеном Христу. О, како је то био радостан сусрет!

Мудраци помогоше својим малим пријатељима да се врате кући и на растанку им рекоше: - Децо, у животу се понашајте као и ове ноћи- бежите из таме и пратите светлост, која вас води ка Богу. Тражите пре свега Бога, а када Га нађете лако ћете добити и све остало што вам треба у животу!

Из књиге „Бакине божићне приче’’, Информативно-издавачка установа СПЦ Светосавско Звонце, Београд 2015.

Orthodox Educational Magazine, Journal for Kids Issued by the Department of Christian Education of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, Number 6, 2020, 4-7.One winter night the little bear woke up hungry. He wanted to eat a small jar of honey and to return to his warm crib made of leaves. He was suddenly illuminated by the wonderful light of some new star. Little bear left the honey and followed after her. He followed and followed, but then grew tired and began to weep. The sound of a horse trotting was heard. The horseman stopped. “Why are you crying, little bear?”

“I’m tired and can’t go after the star anymore. And because of her I left behind a jar of honey! The traveler smiled. He lifted the little bear onto the horse and together they continued to follow the beautiful light from heaven. Not much further away, a little bunny was crying.

“Why are you crying, little bunny?” another horseman asked him.“I’ve been jumping as much as I can for a long time to reach that beautiful star, but I didn’t make it. She’s leaving and I won’t see her again.” The traveler smiled, raised the small bunny onto the horse and continued to follow the most beautiful star. The third horseman helped the crying turtle. She had followed her mom until she had seen a beautiful star and had followed after her. And now she had lost both her mom and the star. After a short time all three horsemen, with their little companions, found themselves in an open field. The star they had followed stopped and stood over a cave in which a lovely mother held an even more beautiful baby in her arms. Everyone bowed to them, giving them presents. Little bear cried. “Well, if only I had brought that jar of honey, I would have given the whole thing to that lovely child!” The bunny was also dejected. “There you go, if I had managed to reach that wonderful star, I would also have something to give to the most beautiful of all the sons of men.” The turtle was crying, “Mama! Mama!” The first wise man said to the little bear: “You in your heart love God more than your belly and God knows what’s in your heart. God does not need honey but love. And one love is sweeter than a thousand jars of honey!” The second wise man hugged the little bunny. “Bunny, don’t cry! God will reward the one who in his heart tried everything he could to do a good deed but still failed as if he had succeeded!" The third wise man led the little turtle to the Most Holy Virgin. " Do not grieve, little turtle, you have lost your mother, but you have found the Mother of the whole world!"

She sensed the wise man spoke the truth and her heart was fifilled with peace and love. The little bear, the bunny and the turtle bowed down to the little God, and He blessed them so that they never again lacked honey, pears, carrots, or cabbage in their lives . . .The turtle was sitting next to the Most Holy Theotokos, until her mother came also to bow down to the newborn Christ. Oh, what a joyful reunion! The wise men helped their little friends return home and at parting told them, “Children, behave in your life as you did this night run away from the darkness and follow the light, which will lead you to God. Seek God first, and when you find Him you will easily get everything else you need in life!”

From the book „Bakine Bozicne Price’’, published by Svetosavsko Zvonce, Belgrade 2015. Translation by Dn Jovan Anicic.

Orthodox Educational Magazine, Journal for Kids Issued by the Department of Christian Education of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, Number 6, 2020, 4-7.

169 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page