top of page

2017 WINTER YOUTH RETREAT/ ЗИМСКИ КАМП У МАНАСТИРУ СВЕТОГ МАРКА У ЛОРЕЈНУ 2017

Updated: Dec 28, 2021Благословом Његовог Преосвештенства Епископа источноамеричког Господина Г. Иринеја, оделење за Црквену Просвету је у периоду од 24-27. децембра 2017. године у манастиру Св. Марка у Лорејну организовало тродневни дечји зимски камп. Уз ентузијазам и пажљиво припремљен образовни програм, у недељу увече је дочекано више од тридесеторо деце, узраста од 4 до 15 година. Господин Милош Марковић је одговорно водио улогу домаћина кампа. Отац Мијољуб Матић, директор кампа Св. Марка, је благословио његов почетак. Подељени у две велике спаваонице, кампери су узбудљиво распремали своје торбе, заборављајући да су до пре неколико минута били у родитељском загрљају. Како то обично бива, дечја енергија је била главни покретач свих наших збивања. Јутарњи будилник је био отац Драган Гороњић, парох цркве Светог Димитрија у Акрону и намесник кливлендски. Кампери су се тешких глава али жустра покрета спремали за јутарњу молитву у манастирској цркви. Свих тих дана и ноћи они су носили улогу активних појаца. Отац Драган је служио дневна богослужења. Кампери су хорски одговарали на јектеније. Гласно су изговарали псалме.. Предавања су била прилагођена узрасту кампера. Госпођа Драгана Црњак, професорка ликовне уметности, дечју креативност је подстицала прављењем лепих руксака, прављењем крстића са разнобојним каменчићима. Имали смо предивне цртеже Мајке Божје која у свом наручју држи Богомладенца Христа. Све у духу Рођења Христовог. Предавање свештеника Алекса Павићевић, пароха цркве Светог Георгија из Северног Кантона се једноставно звало ''Помоћ''. Отац Алекса је користећи три различите јеванђелске приче, у којима потребити траже милост и помоћ од Господа, указао да не смемо бити стидљиви да од Господа тражимо помоћ. Христос никада не окреће Своје Лице од нас. Милан и Мира Дамљановић су децу учили божићне песме. Деца уживају у песми. Салом су одзвањале мелодије црквених народних песама. Ђакон Јован Аничић је са децом причао о молитви. Нагласили смо да је човек биће које има потребу да се моли. Закључили смо да молитва може бити лична и саборна. Довољно је понекад само изустити ''Господе, помилуј'', да би човек осетио живо присуство Божје. У вечерњим часовима смо гледали цртане филмове, играли образовне игре, читали књиге, ишли у биоскоп, и изнад свега желели да упознајемо једни друге. У уторак 26.децембра Анђелка Милојевић, Анђелка Мајерле, Јасмина Петровић, Даница Новаковић су са старијом децом из кампа и из кливлендске парохије сервирале храну сиромашнима у кући Св. Хермана у Кливленду, православној хришћанској гостопримници. Посетити оне који су заборављени од света и служити их је највећа радост њима самима, а нама опомена да изнад свега треба да будемо људи. Отац Драган је, потом, деци одржао предавање о томе како треба да буду захвални Господу на свему. Зимски камп смо завршили Светом Литургијом. Отац Драган је у средини цркве и окружен камперима обавио проскомидију. Истовремено смо појаснили богословски смисао припремног дела Свете Литургије. Свака молитва је изговорена полако и јасно. Деца и родитељи су веома пажљиво посматрали како се припрема бескрвна жртва. Кампери су се потом причестили Телом и Крвљу Господњом. И родитељи су пришли Чаши. За време доручка смо заблагодарили деци на пажњи а Богу што имамо добру децу. Пожелели смо да се видимо и следеће године. Даће Бог! Овом приликом најискреније благодаримо Његовом Преосвештенству Епископу источноамеричком Господину Г. Иринеју на благослову и подршци. Настојатељу манастира, оцу Леонтију, на стрпљењу. Свим родитељима на указаном поверењу и камперима што су хтели да науче нешто ново о својој православној вери. Благодаримо такође и свима онима који су несебично дали своје време и енергију да би се овај камп одржао и прошао како треба. Посебну захвалност указујемо мајкама које су тих дана над нама бдиле и вредно спремале оброке свим учесницима камперима. Господу благодаримо за сва добра којим нас храни и милује.

До године, ако Бог да!

ђЈован Аничић


WINTER CAMP AT ST. MARK MONASTERY With the blessing of His Grace Irinej, Bishop of the Eastern American Diocese of the Serbian Orthodox Church, the Department of Christian Education organized a three-day children’s winter camp at the St. Mark Monastery in Lorain, Ohio from December 24-27, 2017. With enthusiasm and a carefully prepared educational program, more than thirty children, aged 4 to 15, were greeted on Sunday evening. Mr. Milos Markovic responsibly led the role of camp host. Father Mijoljub Matic, director of St. Mark Monastery Camp, wished us a prosperous stay. Divided into two large dormitories, campers excitedly unpacked their personal belongings, forgetting that only a few minutes ago they were in a parent's embrace. As it usually happens, childrens’ energy was the key driver of all our events. Our morning alarm clock was Father Dragan Goronjic, the parish priest of the church of St. Dimitrius in Akron and the dean of the Cleveland deanery. With groggy heads but quick feet, the campers were preparing for matins in the monastery church. All those days and nights, they carried the role of active cantors. Father Dragan served daily services. Campers corally responded to the litanies. They loudly pronounced psalms. Lectures were given according to the age of the campers. Ms. Dragana Crnjak, professor at Youngstown State University in Ohio, stimulated young children's creativity by creating beautiful backpacks and making crosses with multi-colored pebbles. We saw some beautiful drawings of the Mother of God, holding in her arms the Newborn Christ Child. Everything was done in the spirit of Christ’s Nativity. The lecture of Father Aleksa Pavichevich, the parish priest of St. George's Church from the North Canton, Ohio, was simply titled "Help." Father Aleksa discussed three different Gospel stories in which those in need sought the mercy and help of the Lord Himself, pointing out that we shouldn’t be shy to ask for help of the Lord. Christ never turns His face from us. Milan and Mira Damljanovic taught children Christmas songs. Children enjoyed singing as the melodies of church songs of the Serbian heritage filled the classroom. Deacon Jovan Anicic talked with children about prayer. He emphasized that man is a being who actually has the need to pray. We concluded that prayer is personal and communal. Sometime it is enough to simply say, "Lord, have mercy," in order that a person might feel the lively presence of God. In the evening, we watched biblical cartoons, played educational games, read books, went to the cinema, and above all got to know each other. On Tuesday, December 26, Andjelka Milojevic, Andjelka Majerle, Jasmina Petrovic, Danica Novakovic, along with the older children from the winter camp and from the Cleveland parish, served food for the poor in the St. Herman House-FOCUS Cleveland, an Orthodox Christian house of hospitality. To visit those who are forgotten from the world and serve them is the greatest joy, and we are reminded that above all we need to be good people. Father Dragan then gave the children a lecture on how to be grateful to the Lord for everything. The winter camp concluded on Wednesday with the Divine Liturgy. Father Dragan did Proskomedia, preparation of the Holy Gifts, standing in the middle of the church surrounded by campers. At the same time, we gave the theological explanation of the preparatory part of the Holy Liturgy. Every prayer was spoken slowly and clearly. Children and parents watched very carefully how the bloodless sacrifice was prepared. During the service, the campers received Holy Communion. Their parents also approached the Chalice. During breakfast we thanked the children for their attention and we thanked God that we have wonderful children. We looked forward to seeing each other next year! I use this opportunity to express my sincerest gratitude to His Grace Irinej, Bishop of the Eastern American Diocese of the Serbian Orthodox Church for His blessings and support. I am also thankful to Father Leontije, the Abbot of the St. Mark Monastery for his patience. Speaking also in the names of my clergy colleagues, we thank all the parents for their trust and the campers because they wanted to learn something new about their Orthodox faith. We also express gratitude to all the volunteers who selflessly gave their time and energy to making sure that the camp ran properly and concluded well. We are especially grateful to the moms who diligently prepared delicious meals for all the campers. We thank the Lord for all the good things with which He feeds and nourishes us.

Until next year, God willing!

Deacon Jovan Anicic

More photos available at: https://easterndiocese.org/public/ss/gallery.php?ssid=1599&s=1#(mb-grid_1599|popup)=/images/2018/0117-wintercamp/Photo-Dec-24-3-09-55-PM.jpg;

4 views0 comments
bottom of page