top of page

ДЕЧЈА ОБРАЗОВНА РАДИОНИЦА ПРИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ У СЕНТ ПИТЕРСБУРГУ, ФЛОРИДА

С благословом Његовог Преосвештенства г. Иринеја, Епископа Српске православне Епархије источноамеричке парохија Светог Саве у Сент Питерсбургу (Флорида) организовала је у суботу 18. децембра 2021. године образовну радионицу за децу. Повод је био леп- празник Детињци.

Рад са децом почео је молитвом у храму, а молитве су изговарала деца. Свештеник Драган Жарић благословио је окупљену децу и родитеље и пожелео им корисну и забавну радионицу. Распоређени у више група, деца су могла да цртају сцену Рођења Христовог великог формата, или да науче разлику између врлина и грехова на основу породичне игре Уска Стаза. С децом се радило и на тему испољавања емоција. Посебно предавање је било посвећено изазовима друштвених интернет игара. Истакао се значај поста али и потреба јачања духовног живота и истицања вредности наше Свете Православне Цркве. Родитељи (и деца) су имали прилику да погледају документарни филм Тихи Кутак Христов, посвећен Светом Мардарију Либертивилском, првом епископу Епархије америчко-канадске. Пажњом г. Милана Галића засађена је млада стабљика манга уз жељу да за коју годину деца једу плод овог укусног јужног воћа.

Треба истаћи добру вољу организатора дечје радионице: учитељица попадије Изворинке Жарић, Слађане Лукић, проф. Драгане Крсмановић (Тампа Универзитет), Фејт Андерсон и Љиљане Ковачевић. За спремање оброка за све присутне побринули су се Јелена Шекуларац, Шејла Бојовић и Тања Мичић.

У разговору са родитељима дошло се до закључка да су оваква окупљања душекорисна и пожељна да се организују више пута годишње. Рад са младима али и породицама уопште неопходан је за правилан духовни раст и очување православне вере. Ради се о особитој мисији којој је потребно посветити посебну пажњу.

Протођакон Јован Аничић, референт Канцеларије за Веронауку, користи ову прилику да најискреније благодари свештенику Драгану Жарићу и учитељском кадру цркве Светог Саве на позиву да узме учешћа у овој креативној радионици.

CHILDREN’S EDUCATIONAL WORKSHOP AT ST. SAVA SOC IN SAINT PETERSBURG, FL

With the blessings of the Right Reverend Irinej, the Bishop of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America the parish of St. Sava in St. Petersburg (Florida), organized an educational workshop for children on Saturday, December 18, 2021. The occasion was a beautiful event- the Serbian Children’s Day.

The work with the children began with a prayer in the church, and the prayers were said by the children. Father Dragan Žarić blessed the gathered children and parents and wished them a useful and fun workshop. Arranged in several groups, the children could draw a scene of the Nativity of Christ in large format, or learn the difference between virtues and sins based on the family board game Narrow Path. We also worked with children on the topic of expressing emotions.

A special lecture was dedicated to the challenges of gaming. The importance of fasting was emphasized, as well as the necessity to strengthen the spiritual life and emphasize the values ​​of our Holy Orthodox Church. Parents (and children) had the opportunity to watch the documentary The Quite Nook of Christ, dedicated to St. Mardarije of Libertyville, the first bishop of the Serbian American-Canadian Diocese. Thanks to Mr. Milan Galić was planted a young mango stalk with the wish that in a few years children will eat the fruit of this delicious fruit.

The organizers of the children's workshop should be mentioned: teachers popadija Izvorinka Žarić, Sladjana Lukic, prof. Dragana Krsmanovic (Tampa University), Faith Anderson and Ljiljana Kovačevic. Jelena Šekularac, Sheila Bojovic and Tanja Mičić took care of preparing food for all those who attended the workshop.

In the conversation with the parents, it was concluded that such gatherings are soul-beneficial and desirable to be organized several times a year. Working with young people and families in general is necessary for healthy spiritual growth and preservation of the Orthodox faith. This is a special mission that needs special attention.

The Very Reverend Protodeacon Jovan Anicic, the director of the Department of Christian Education of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, uses this opportunity to sincerely thank the priest Dragan Žarić and the teaching staff of St. Sava parish in Saint Petersburg in Florida for the invitation to take part in this creative workshop.


363 views0 comments
bottom of page